BOXENSTELSEL
De nieuwe inkomstenbelasting onderscheidt drie soorten inkomen, verdeeld over drie zogenoemde boxen. Elke box kent in dit nieuwe systeem eigen tarieven en vrijstellingen. Dit heeft nogal wat consequenties voor u als u een eigen huis heeft.

BOX 1: INKOMEN UIT ARBEID EN WONING
  • loon
  • AOW
  • pensioen
  • ondernemingswinst
  • eigen woning
Deze inkomsten worden belast tegen een progressief tarief dat kan oplopen tot maximaal 52%. Progressief wil zeggen dat het tarief stijgt als uw inkomen hoger is. De winst uit verkoop is onbelast, velies bij de verkoop is daarom niet aftrekbaar.

De volgende aftrekposten vallen ook onder BOX 1:
  • hypotheekrente voor de aanschaf, verbetering en onderhoud van de eerste woning
  • kosten voor kinderopvang
  • lijfrentepremie
  • premie voor arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • betaalde alimentatie


BOX 2: INKOMEN UIT AANMERKELIJK BELANG
Met Box 2 krijgt u uitsluitend te maken als u een aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap. Van een aanmerkelijk belang is sprake als u tenminste 5% van de aandelen in een NV of BV bezit. In deze box betaalt u 25% belasting over het inkomen uit de vennootschap, verminderd met de te verrekenen verliezen uit een aanmerkelijk belang. Het inkomen kan bijvoorbeeld bestaan uit dividend en/of behaalde winst.

Lees verder over box 3.