AFM PUBLICEERT TOETSRENTE VOOR HYPOTHEKEN maandag 22 september 2014 // 12:01 AFM publiceert toetsrente voor hypotheken

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de toetsrente voor het vierde kwartaal van 2014 vastgesteld op 5%.

Wat is de toetsrente?
Voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar geldt de verplichting dat voor het bepalen of de hypotheek verantwoord is, wordt gerekend met de toetsrente. Als de werkelijke rente hoger is dan de toetsrente, dan moet er gerekend worden met de werkelijke rente. Door gebruik te maken van de toetsrente wordt voorkomen dat stijgingen van de rente na afloop van de rentevastperiode consumenten in de financiële problemen brengt.

Hoe stelt de AFM de toetsrente vast?
De AFM neemt daarvoor een gewogen gemiddelde (naar marktaandeel) van de hypotheekrente die in ieder geval vijf van de zes grootste hypotheekaanbieders gebruiken. Om het gewogen gemiddelde vast te stellen ontvangt de AFM van de zes grootste hypotheekaanbieders de hypotheekrente die geldt op de eerste dag van de laatste maand van het lopende kwartaal voor annuïtaire hypotheekvormen met een rentevastperiode van tien jaar.

Wat is de minimale toetsrente?
De wetgever heeft bepaald dat de toetsrente minimaal 5% moet zijn. Als het gewogen percentage lager uitvalt dan 5%, dan zal de toetsrente 5% bedragen.

Bron: AFM