ANTWOORD OP VRAAG INZAKE LEEGSTANDSWET dinsdag 22 juli 2014 // 11:27
Minister Blok geeft een antwoord op een vraag die via de Commissie voor Wonen en Rijksdienst doorgestuurd is inzake een onduidelijkheid in de Leegstandswet, namelijk of de verlenging met 5 jaar van de mogelijkheid tot verhuur van een niet verkochte woning in de gemeente Sevenum geldt. Hoewel de vraag specifiek betrekking heeft op een gemeente, geeft Blok toch een reactie die voor alle gemeentes geldt.

"Uw vraag heeft betrekking op een casus waarbij een eigenaar-bewoner reeds een vergunning van een jaar heeft gekregen en vier maal verlenging van een jaar op grond van de Leegstandwet in de gemeente Sevenum teneinde de te koop staande woning van haar ouders tijdelijk te verhuren. De gemeente Sevenum heeft aangegeven dat de maximale termijn voor vergunning verlening is bereikt en dat er niet meer tot verlenging overgegaan kan worden.

De Leegstandwet is generiek van toepassing in alle gemeenten in Nederland. Indien een eigenaar-bewoner reeds vijf maal een vergunning voor de duur van een jaar voor een bepaald adres heeft gekregen, kan niet meer tot verlenging worden overgegaan. Ik constateer dat daar in bovengenoemde casus sprake van is. De wijziging van de Leegstandwet die per 1 juli 2013 is ingegaan en die betrekking heeft op de termijn waarvoor een vergunning wordt afgegeven, is alleen van toepassing op nieuwe aanvragen. De maximale vergunning termijn voor te koop staande woningen is 5 jaar gebleven.

De maximale termijn voorkomt dat eigenaar-bewoners die hun woning op grond van de Leegstandwet tijdelijk willen verhuren, niet eindeloos tot verlenging over kunnen gaan. Hiermee wordt geborgd dat de tijdelijke verhuur - waarbij een deel van de huur(prijs)bescherming niet geldt – tijdelijk blijft."

bron www.scfb.nl & www.fintoo.nl