KOOPSUBSIDIE VIJFJAARSTOETS REKENMODEL dinsdag 04 februari 2014 // 14:33 Degenen die in 2009 voor de eerste keer een bijdrage ontvingen op voet van de Wetbevordering eigenwoningbezit ( koopsubsidie) , dienen uiterlijk voor het einde van de eerste vrijf jaarstermijn een aanvraag te doen om de bijdrage(n) voort te zetten.

Ieder tijdvak van vijf jaar moet namelijk getoetst worden. Indien u niet tijdig een aanvraag doet, heeft dat tot gevolg dat de bijdragereeks van rechtswege eindigt en waarmee ook genoemd terugkeerrecht definitief vervalt.