STIJGING HYPOTHEEKMARKT ZET DOOR dinsdag 26 augustus 2014 // 11:51 Stijging hypotheekmarkt zet door


In het afgelopen kwartaal is de omzet met 44% gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van IG&H. In aantallen zijn hypotheekaanvragen met 48% gestegen. Ten opzichte van het 1e kwartaal is de stijging 19%.


Tweede kwartaal
Hoewel de hypotheekomzet met 44% in het tweede kwartaal fors hoger ligt dan het tweede kwartaal van 2013, is dit toch relatief. Het tweede kwartaal van 2013 was het slechtste kwartaal sinds het uitbreken van de kredietcrisis. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2012 is feitelijk sprake van een daling van 13% in omzet. Toch is er sprake van optimisme, nu de stijgende lijn opgepakt wordt.

Aantal hypotheken
Het aantal geregistreerde hypotheken bij het Kadaster nam in juli 2014 met 43,6% toe ten opzichte van juli vorig jaar, van 14.313 naar 20.551. Vergeleken met juni 2014 (17.204) is er een stijging van 19,5%.

In het 2de kwartaal van 2014 zijn ruim 51 duizend hypotheken verkocht, een stijging ten opzichte van het 2de kwartaal van 2013 van maar liefst 48%. De daling ten opzichte van het 2de kwartaal van 2012 is met 6% relatief beperkt en vergeleken met het 1e kwartaal 2014 is er sprake van een stijging van 19%. In aantallen is het aantrekken van de hypotheekmarkt daarmee nog beter zichtbaar dan in omzet.

Dit komt doordat de gemiddelde hypotheeksom het afgelopen jaar nog flink is gedaald: van € 218 duizend naar € 212 duizend. Ten opzichte van het eerste kwartaal is de gemiddelde hypotheeksom slechts heel licht gedaald (-0,2 %). De gemiddelde hypotheeksom blijft dus nog dalen, ondanks een stijging van de huizenprijzen. Dit is te verklaren doordat huizenkopers, gedwongen door de scherper wordende regels, meer eigen geld in het huis stoppen.Bron: IG&H